Comissió executiva de la Fundació

President

Sr. Salvador Alemany i Mas

Vocals de la Generalitat de Catalunya

Hble. Sr. Conseller de Cultura  – Conseller de Cultura
Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta – Secretària General dept. Cultura

Vocals del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte

Excma. Sra. Montserrat Iglesias Santos – Directora General INAEM
Sr. Eduardo Fernández Palomares – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

Vocals de l'Ajuntament de Barcelona

Sr. Joan Subirats i Humet – Comissionat de Cultura
Sr. Valentí Oviedo i Cornejo –  ICUB

Vocal de la Diputació de Barcelona

Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputat delegat de Cultura

Vocals de la Societat del Gran Teatre del Liceu

Sr. Javier Coll i Olalla – President Societat GTL
Sr. Manuel Busquet i Arrufat – Vice-President Societat GTL

Vocals del Consell de Mecenatge

Sr. Jaume Giró i Ribas – President del Consell de Mecenatge
Sr. Luis Herrero Borque – En representació del Grupo Santander

Secretari

Sr. Joaquim Badia i Armengol

Director General

 

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.