Fixes

Són els abonaments tradicionals del Liceu. S’estructuren en «torns» a partir d’una selecció de funcions, que en la majoria dels casos corresponen a determinats dies de la setmana. Es disposa de la mateixa butaca per a totes les funcions incloses en l’abonament.

Es pot escollir entre tres tipologies d’abonaments, que segons el nombre de funcions inclouen:

  • Temporada: 11 funcions
  • Reduït: 7 funcions
  • Popular: 4-5 funcions

Per adaptar els abonaments de Temporada i Reduïts al gust i pressupost de cada abonat es podrà renunciar a dues funcions de qualsevol gènere (òpera, dansa, concert o recital). En els abonaments Populars es podrà renunciar a un títol.

En tots el casos, la devolució serà per l’import íntegre de l’entrada a l’abonament.

El preu de venda al públic d’aquests abonaments s’ha calculat aplicant un descompte sobre el preu que resulta de sumar el cost de les entrades comprades individualment*:

  • Temporada: 4% de descompte
  • Reduït: 2% de descompte
  • Popular:
  • Estàndard: 15% de descompte
  • Iniciació: vegeu més endavant

A més, aquestes modalitats es beneficien de descomptes addicionals segons l’antiguitat de l’abonament (entre el 8% i el 20% de descompte addicional)**.

Aquests abonaments es renoven automàticament per garantir que es disposa de la mateixa butaca, encara que es podrà canviar la localitat assignada durant el període de canvis establert.

Abona't