Iniciació a l'òpera

Està integrat per funcions especialment seleccionades com a introducció al Liceu i a l'òpera. El nombre d’espectacles inclosos pot variar cada any entre 3 i 5 funcions. Aquesta temporada està compost per 3 funcions d’òpera i 1 funció de ballet.

Es pot fer a mida renunciant a 1 funció i recuperant el 100% del seu preu.

Aquest torn gaudeix dels mateixos avantatges que la resta d’abonaments populars. El preu de venda al públic d’aquest abonament s’ha calculat aplicant un descompte sobre el preu que resulta de sumar el cost de les entrades comprades individualment*.

Aquest descompte és, de manera general, del 15%, igual que els abonaments Populars estàndards, però podrà ser superior per als col·lectius següents:

 • Joves
  • Fins a 18 anys 50% de descompte
  • Fins a 24 anys 35% de descompte
  • Fins a 29 anys 25% de descompte
 • Persones grans
  • Beneficiaris de la Targeta Rosa (gratuïta o reduïda) de l’Ajuntament de Barcelona o de l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB): 30% de descompte
  • Jubilats residents a municipis fora de l’AMB

Per gaudir d’aquests avantatges, aquests abonaments només es podran adquirir a Taquilles amb la corresponent acreditació.

Els descomptes indicats són per a aquesta temporada i no comporten l’aplicació en temporades futures. Així mateix, els descomptes no són prorrogables més enllà de la temporada 2017/18 i s’hauran de tornar a sol·licitar cada temporada en cas que tornin a estar disponibles, per bé que poden variar en condicions i import.

Els abonaments del torn PE d’Iniciació, que gaudeixin de descomptes superiors al general, són personals i intransferibles. La vulneració d’aquesta condició suposarà la cancel·lació immediata de l’abonament i sense dret a reclamació de cap mena de quantitat al Teatre, a més de la impossibilitat de poder gaudir d’aquests avantatges en un període no inferior a 5 anys.

L’abonat haurà de mostrar l’abonament i la identificació si és requerit pel personal del Teatre.

Per als canvis de dia de les funcions d’abonaments amb descomptes diferents del general, s’haurà d’abonar el diferencial entre l’import pagat per la funció prevista i el de la nova funció, aquesta última calculada només amb la bonificació general del 15%.

Les funcions incloses en aquest torn podran ser objecte de descomptes discrecionals especials per a col·lectius específics, amb la voluntat de promoure l’òpera entre nous públics.

(*) Els percentatges són aproximats, ja que s’arrodoneix l’import final de l’abonament.

Compra ara