Tarifes

El preu de l’abonament inclou sempre un descompte que varia en funció del format d’abonament i d’altres conceptes:

Abonaments Fixes

El preu de venda al públic d’aquests abonaments s’ha calculat aplicant un descompte sobre el preu que resulta de sumar el cost que tindrien les entrades comprades individualment*:

  • Temporada: 4% de descompte
  • Reduïts: 2% de descompte
  • Populars: 15% de descompte

Bonificació per Antiguitat

Es premia la fidelitat. Els abonaments es classifiquen per antiguitat i gaudeixen de més descompte els que acumulen més anys, de manera ininterrompuda, des de la data d’adquisició.

Aquests descomptes s’apliquen només als abonaments de Butaca Fixa, sobre el preu de venda de l’abonament al públic, d’acord amb la classificació següent:

Categoria Antiguitat Descompte
Liceu 3 Nous Cap *
  1 any 8%
2 anys 10%
3 anys 12%
Liceu 10 4-10 anys 15%
Liceu 20 10-20 anys 18%
Liceu Club >20 anys 20%

Només poden gaudir dels descomptes per antiguitat les persones físiques i les persones jurídiques sense finalitat de lucre i d’utilitat pública, a més de les administracions.

La bonificació és per abonament i independent de l’antiguitat de l’abonat. Així, si un abonat disposa d’abonaments comprats en moments diferents, s’aplicarà a cada abonament la bonificació que pertoqui en funció de la data d’adquisició de cadascun.

Els descomptes i les bonificacions no són acumulables, llevat que s’hagi indicat el contrari.

Els nous abonaments podran ser objecte de promocions en preu amb caràcter esporàdic i segmentat.

Els descomptes són per a aquesta temporada i no comporten aplicació en temporades futures.

Abona't

Abonaments Flexibles

Disposa de dos nivells de descompte, en funció de la modalitat escollida:

  • Flexible-Reduït 8% de descompte
  • Flexible-Temporada 12% de descompte 

Abona't