Comissió executiva del Consorci

PRESIDENT
Hble. Sr. Conseller de Cultura – Conseller de Cultura

VICEPRESIDENTA
Sra. Montserrat Iglesias Santos – Directora General del INAEM

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sra. Maria Dolors Portús i Vinyeta – Secretaria General de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO D’EDUCACIÓ, CULTURA Y DEPORTE
Sr. Eduardo Fernández Palomares – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

VOCALS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jaume Asens i Llodrà – Tercer Tinent d’Alcalde
Gerent ICUB                          

VOCAL REPRESENTANT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputat delegat de Cultura 

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valenti Oviedo i Cornejo

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia i Armengol